Det vi gör

 

luppide gor

 

`Kommunikation som genom levande upplevelser når bakom förnuftet direkt till hjärtat´

 

Vad gör Luppidé?

Vi hjälper våra kunder att levandegöra sin kommunikation. Huvudfokus för oss ligger på mottagaren av upplevelsen, alltså våra kunders kunder. Vi vill få dem att lära känna, uppleva och upptäcka våra kunder. Detta gör vi genom event, kultur, dekor, miljö och sinnen.

Grundtanken är att skapa en minnesvärd upplevelse av er. En av våra mer filosofiska medarbetare sa så fint att en stark upplevelse går bakom förnuftet direkt till hjärtat. I ett alltmer brusigt samhälle tror vi på den filosofin.

 

Det vi gör med er…

  • Marknadsanalys utifrån er målgrupp.
  • Kommunikationsplan med klara budskap.
  • Aktivitetsplan som ger praktisk handling i rätt tid.

 

Det vi gör åt er…

  • Aktiviteter som når mottagaren bakom förnuftet.
  • Utformning där vi ser till ändamål, tema och kvalitet.
  • Genomförande som andas er kommunikation i praktiken.
  • Viral spridning som ger ett viktigt mervärde och återkommande besökare.

 

Hur vi följer upp…

  • Mätbarhet efter de mål vi satt upp tillsammans.
  • Rapporter/dokumentation med bilder efter varje genomförande.
  • Utvärdering som ger en löpande utveckling av vårt samarbete.

 

Hur vi tänker…

AIDCAS, säljtratten, köparens resa och konsumentens beslutsprocess är modeller som vi använder och som representerar olika perspektiv på den process som kallas marknadsföring. I den internationella världen är det begrepp som experiential marketing, living content och brand experience som ligger nära.

Utvecklad av: Lightweb